Η ποιότητα των εργασιών μας και ο σύντομος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των καθορισμένων εργασιών σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές μας μπορούν να επιβεβαιωθούν από τους πελάτες μας, οι οποίοι συνιστούν ιδιαίτερα το ναυπηγείο μας. Μερικοί από τους πελάτες μας αναφέρονται παρακάτω σε τυχαία σειρά:

 • AMANCIO SHIPPING CORP
 • CLIO NAVIGATION CORP
 • CUMA SHIPMANAGEMENT LTD
 • ENEA MANAGEMENT INC
 • GMZ SHIPMANAGEMENT CO (HELLAS) SA
 • SAFE SHIP MANAGEMENT INC
 • KAPPA INTERNATIONAL MARITIME S.A.
 • LELAS SHIPPING S.A.
 • MARREINA ARMADORA S.A.
 • NARVAL SHIPPING CORP.
 • NEWPORT S.A.
 • SAN NIKOLLA SHIPMANAGEMENT S.A
 • ZEPHYROS MARITIME COMPANY
 • ΙONION LINES
 • KARYSTIA SHIPPING COMPANY
 • STARMARINE MANAGEMENT INC